To, že Šrobárčanky vedia pomerne mnoho o hviezdach, dokážu čítať zo slepej mapy oblohy, či riešiť astronomické príklady, sme sa presvedčili aj tento školský rok zapojením našich študentiek do postupovej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?

V okresných kolách, ktoré sa pre III. kategóriu „žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. až 8. ročníka 8-ročných gymnázií“ konali a v Košiciach a Trebišove, naše dievčatá obsadili všetky postupové miesta: 1. miesto — Michaela Bérešová (1.B), 2. miesto — Zina Hluchá (1.B) a 3. miesto — Nina Karabinošová (IB DP1).

Všetky tri tak postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Michalovciach, kde tiež predviedli skvelý výkon. V silnej konkurencii 13 súťažiacich Miška získala úžasné 1. miesto a postupuje do celoslovenského finále, Zina obsadila výborné 6. miesto a Nina skončila deviata.

Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že ich úspech povzbudí aj chlapcov, aby sa do tejto súťaže o rok zapojili tiež.

Fotogaléria — Súťaž Čo vieš o hviezdach?