Študenti nášho gymnázia v piatok na pôde UPJŠ opäť ukázali, že ich baví história a neboja sa ani výskumnej práce. Na krajskom kole Dejepisnej olympiády obhajovali svoje práce a umiestnili sa na veľmi pekných miestach. Úspešnými riešiteľmi sa stali Tomáš Polomský z 1.B získal pekné 3. miesto v kategórii A a Maxim Halama z 2.D skončil na 5. mieste v kategórii B. Svoju prácu odprezentovala aj Katka Zlacká z 3.A a obsadila 7. miesto v kat. A.

Ďakujeme za vynaloženú námahu a reprezentáciu školy.