Európska komisia je kľúčovým hráčom v štruktúre EÚ, zodpovedným za vykonávanie európskych zákonov a ochranu záujmov EÚ.

Viac nám o tom prišiel porozprávať Filip Chráska, ktorý pracuje ako poradca pre finančné nástroje EÚ v sektore financií v Bruseli.

Dozvedeli sme sa, že EK urobila z boja proti zmene klímy jednu zo svojich hlavných priorít. Momentálne sa zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov. Aj v U. S. Steel Košice sa hľadajú nové technológie. Prechod na ekologickejšiu výrobu ocele si ale vyžiada redukciu pracovných miest. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo pán Chráska zavítal do Košíc a pri tejto príležitosti sa stretol s našimi tretiakmi a štvrtákmi. Tí ho veru nešetrili otázkami o spravodlivej transformácii, o pretekoch za čistejšou oceľou, o drahej energii či konkurencii z Ázie. Spoločne však dospeli k záveru, že zelená cesta do budúcnosti je pre nás prioritná.

Fotogaléria — Workshop so zástupcom Európskej komisie