Slovenčina a umenie


Študentské slovo v Prezidentskom paláci

Dňa sa v Bratislave uskutočnilo podujatie, ktoré spojilo mladé talenty slovenského novinárstva s najvyšším predstaviteľom krajiny. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová privítala víťazov renomovanej novinárskej súťaže Štúrovo pero 2024 v Prezidentskom paláci. Pozvanie na toto výnimočné stretnutie dostali aj zástupcovia nášho Študentského slova, ktoré v tomto roku získalo 1. miesto.

Pani prezidentka vyzdvihla dôležitosť slobodného tlačového spravodajstva a jeho úlohu vo formovaní verejnej mienky. Vyjadrila svoje uznanie víťazom súťaže za ich odvahu, profesionalitu a schopnosť prinášať dôležité správy a analýzy. Taktiež poukázala na významnú úlohu novinárov ako strážcov slobody slova a demokracie.

Víťazi súťaže Štúrovo pero odchádzali z Prezidentského paláca so silným pocitom hrdosti a zodpovednosti, s presvedčením, že ich práca má význam a že ich úsilie má podporu najvyšších predstaviteľov krajiny.

Pani prezidentke ďakujeme za podporu a príležitosť stretnúť sa s ňou. Svoj čas ochotne venovala mladým snaživým ľuďom a vytvorila priestor pre vzájomný dialóg. Jej slová nás všetkých inšpirovali a povzbudili.

Študentské slovo má 1. miesto!

V dňoch a sa uskutočnilo vyhodnotenie 30. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov ŠTÚROVO PERO 2024.

Študentské slovo získalo 1. miesto v hlavnej kategórii a umiestnilo sa v zlatom pásme.

Súťaž od svojho vzniku podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov na Slovensku. Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha k rozširovaniu poznatkov o žurnalistike a žurnalistických žánroch.

Súčasťou programu boli aj hodnotiace semináre a diskusie s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom a novinárom Michalom Kovačičom.

Zapojili sme sa aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Pri posudzovaní príspevkov bolo hodnotené praktické využitie. Nášmu časopisu sa podarilo opäť zabodovať a získali sme pekné 3. miesto.

Celej redakčnej rade srdečne blahoželáme!


Medzinárodná súťaž Vesmírne umenie — získali sme skvelé 3. miesto

Vesmírne umenie (Space Art) je medzinárodná súťaž s astronomickou tematikou, ktorú pre deti a mládež organizuje Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE). Úlohou súťažiacich je vybrať si vesmírny objekt alebo úkaz, ktorý ich osloví, zistiť o ňom čo najviac informácií a potom ho nakresliť, namaľovať alebo znázorniť kombinovanou technikou. Kreativite sa medze nekladú.

V tomto školskom roku sa do tejto súťaže zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Prvýkrát bola medzi nimi aj Šrobárka. V kategórii žiakov od 15 do 18 rokov so svojimi umeleckými dielami súťažili:

Nina Karabinošová z IB DP1 — Symbióza obra a trpaslíka (Symbiosis of the giant and the dwarf),

Zuzana Grácová z 2.D — Objatie čiernej diery (Black hole embrace),

Dominika Jarimová z 2.D — Do priepasti (Into the abyss),

Samantha Hudáková z 2.D — Oko nepoznaného (The eye of the unknow),

Natália Utľáková z 2.D — Honba za svetlom (Chasing the light), ktorá získala skvelé 3. miesto.

Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a Natálii srdečne blahoželáme!

Diana Kráľová získala 3. miesto v kategórii Video s príspevkom Noc na Šrobárke

Vytvorenie priestoru na prezentáciu mediálnej tvorby stredoškolákov, porovnať ich prácu s rovesníkmi a poskytnúť spätnú väzbu od profesionálov z médií bolo hlavným cieľom šiesteho ročníka celoslovenskej súťaže MEDart 2024. Príspevky našich žiakov boli v kategóriách Audio, Foto, Video.

Súťažilo 104 študentov z 20 stredných škôl z celého Slovenska v 4 kategóriách. Porota zložená z novinárov z celoslovenských médií a akademikov z Katedry žurnalistiky FF KU hodnotila spolu viac ako 250 príspevkov.

Úroveň tohtoročných video príspevkov hodnotil Viliam Hauzer, vedúci Odboru zahraničného spravodajstva RTVS.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT