Vesmírne umenie (Space Art) je medzinárodná súťaž s astronomickou tematikou, ktorú pre deti a mládež organizuje Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE). Úlohou súťažiacich je vybrať si vesmírny objekt alebo úkaz, ktorý ich osloví, zistiť o ňom čo najviac informácií a potom ho nakresliť, namaľovať alebo znázorniť kombinovanou technikou. Kreativite sa medze nekladú.

V tomto školskom roku sa do tejto súťaže zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Prvýkrát bola medzi nimi aj Šrobárka. V kategórii žiakov od 15 do 18 rokov so svojimi umeleckými dielami súťažili:

Nina Karabinošová z IB DP1 — Symbióza obra a trpaslíka (Symbiosis of the giant and the dwarf),

Zuzana Grácová z 2.D — Objatie čiernej diery (Black hole embrace),

Dominika Jarimová z 2.D — Do priepasti (Into the abyss),

Samantha Hudáková z 2.D — Oko nepoznaného (The eye of the unknow),

Natália Utľáková z 2.D — Honba za svetlom (Chasing the light), ktorá získala skvelé 3. miesto.

Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a Natálii srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Medzinárodná súťaž Vesmírne umenie

Príloha — Výsledky súťaže a umiestenia víťazov Vesmírne umenie v jednotlivých kategóriách