Dňa sa v Bratislave uskutočnilo podujatie, ktoré spojilo mladé talenty slovenského novinárstva s najvyšším predstaviteľom krajiny. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová privítala víťazov renomovanej novinárskej súťaže Štúrovo pero 2024 v Prezidentskom paláci. Pozvanie na toto výnimočné stretnutie dostali aj zástupcovia nášho Študentského slova, ktoré v tomto roku získalo 1. miesto.

Pani prezidentka vyzdvihla dôležitosť slobodného tlačového spravodajstva a jeho úlohu vo formovaní verejnej mienky. Vyjadrila svoje uznanie víťazom súťaže za ich odvahu, profesionalitu a schopnosť prinášať dôležité správy a analýzy. Taktiež poukázala na významnú úlohu novinárov ako strážcov slobody slova a demokracie.

Víťazi súťaže Štúrovo pero odchádzali z Prezidentského paláca so silným pocitom hrdosti a zodpovednosti, s presvedčením, že ich práca má význam a že ich úsilie má podporu najvyšších predstaviteľov krajiny.

Pani prezidentke ďakujeme za podporu a príležitosť stretnúť sa s ňou. Svoj čas ochotne venovala mladým snaživým ľuďom a vytvorila priestor pre vzájomný dialóg. Jej slová nás všetkých inšpirovali a povzbudili.

Fotogaléria — Študentské slovo v Prezidentskom paláci