Nemecký jazyk


Úspech našich žiakov v krajskom kole ONEJ — máme 1. a 2. miesto

Dňa sa na FF UPJŠ konalo krajské kolo ONEJ, v ktorom nás úspešne reprezentovali naši druháci. Filip Findorák z 2.C získal v kategórii 2C krásne 2. miesto a Michal Kostelník z 2.C si v kategórii 2A vybojoval úžasné 1. miesto a postup do celoslovenského kola. Za úspešnú reprezentáciu chlapcom ďakujeme a Michalovi držíme palce!

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku — máme 1. miesto

Dňa sa v priestoroch Gymnázia Milana Rastislava Štefánika uskutočnilo Okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Našu školu reprezentovali v kategórii 2A: Michal Kostelník z II.C a Natália Antlová z II.D a v kategórii 2B: Filip Hnath z III.A a Olívia Jánošíková z IP DP1. Zúčastnení žiaci súťažili v písomnej (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test) a ústnej časti (opis obrázka a voľný rozhovor na vybrané témy).

Umiestnenia v kategórii 2A: M. Kostelník — 1. miesto, N. Antlová — 6. miesto.
Umiestnenia v kategórii 2B: F. Hnath — 7. miesto, O. Jánošíková — 8. miesto.

Michal Kostelník, ktorý sa v kategórii 2A umiestnil na 1. mieste, bude našu školu reprezentovať na Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Filip Findorák, z II.C, postupuje v kategórii 2C automaticky zo školského kola na Krajské kolo ONEJ.

Obom žiakom blahoželáme a držíme im prsty.

Erasmus+: Prípravná návšteva z Nemecka

V rámci programu Erasmus+ ku nám zavítali kolegovia z nemeckého partnerského gymnázia Staatliches Gymnasium „Am Lindenberg“ v meste Ilmenau. Programom prípravnej návštevy boli hospitácie a plánovanie spoločného projektu našich a nemeckých žiakov v budúcom školskom roku. Hosťom sme okrem Šrobárky ukázali aj naše krásne mesto. Veríme, že sa im u nás páčilo a už teraz sa tešíme na spoločnú projektovú prácu.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT