Nemecký jazyk


Nemecké dobrodružstvo: Objavovanie Drážďan, Berlína a Postupimu

Koncom sme pre žiakov 3. ročníka zorganizovali zaujímavú exkurziu do SRN. Naša cesta začala v nádherných Drážďanoch, meste s bohatou históriou a kultúrou. Navštívili sme slávny Zwinger a kostol Frauenkirche. Žiaci boli ohromení krásou Semperoper a zámkom Rezidenzschloss, kde mali možnosť vidieť zbierky kráľovských pokladov v Grüne Gewölbe.

Druhý deň našej exkurzie nás zaviedol do Berlína. Tu sme dva dni strávili objavovaním bohatého kultúrneho a historického dedičstva. Začali sme pri Brandenburskej bráne, ikonickom symbole zjednoteného Nemecka, a potom pokračovali k Reichstagu, sídlu nemeckého parlamentu, kde sme mali možnosť vystúpiť na jeho presklenú kupolu a užívať si panoramatický výhľad na mesto. Navštívili sme aj pamätník holokaustu, ktorý je silným pripomenutím temných častí histórie. Na Alexanderplatz sme sa kochali pohľadom z televíznej veže, na Museuminsel obdivovali egyptské múzeum a vo Funzone sa z nás stali praví futbaloví fanúšikovia. Nakoniec sme sa presunuli k East Side Gallery, kde sme obdivovali zvyšky Berlínskeho múru pokryté farebnými maľbami a graffiti.

Posledný deň exkurzie nás zaviedol do malebného Postupimu, mesta známeho svojimi zámkami a záhradami. Naša prvá zastávka bola v Sanssouci, bývalom letnom sídle Fridricha Veľkého. Pokračovali sme prehliadkou zámku Cecilienhof, miestom konania Postupimskej konferencie v roku , kde sme sa dozvedeli viac o povojnovej histórii Európy.

Exkurzia bola pre všetkých účastníkov nesmierne obohacujúca. Mali sme možnosť vidieť významné historické a kultúrne pamiatky, získali hlbšie porozumenie nemeckej histórie a kultúry a zároveň si zlepšili svoje jazykové kompetencie.

Celoslovenské kolo súťaže „Mládež strednej, východnej a juhovýchodnej Európy diskutuje“

Anna Rajczyová z III.C sa v čase od do zúčastnila celoslovenského kola súťaže „Mládež strednej, východnej a juhovýchodnej Európy diskutuje“.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách, semifinále a finále. Na priebehu súťaže sa podieľali viaceré organizácie nemecká Centrála pre zahraničné školy, Goethe inštitút, Inštitút pre zahraničné vzťahy, Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov a Kulturweit.

Odmenou súťažiacim bolo prijatie veľvyslankyňou SRN pani Barborou Wolf v rezidencii veľvyslanectva.

Ďakujeme Anke za reprezentáciu našej školy na tejto zaujímavej a náročnej súťaži.

Objavovanie nemeckej literatúry

Žiaci II.D (DSD-skupina) sa zapojili do medzinárodnej súťaže „Seitenweise“, organizovanej ZfA. Táto kreatívna súťaž má za cieľ prebudiť zvedavosť a sprostredkovať radosť z čítania modernej nemeckej literatúry. Víťazi národného finále cestujú v októbri na týždeň na medzinárodné finále do Lipska. Súťaže sa zúčastnili rôzne školy zo Slovenska.

Naši žiaci niekoľko týždňov čítali na hodinách NEJ nemeckú knihu pre mládež „Weil“ od Martina Musera a vytvorili k nej čitateľský denník s rôznymi úlohami. Následne sa zamerali na scénické, hudobné a umelecké spracovanie častí knihy. Kreativite sa medze nekládli. Spoločne vytvorili živé obrazy, s ktorými sa zúčastnili národného finále . Svoje nápady a interpretácie museli vysvetľovať po nemecky. A aj keď nevyhrali, všetci mali radosť a zábavu pri čítaní svojej prvej nemeckej knihy pre mládež. Veľa sa naučili a naďalej chcú čítať v nemčine — čo je samozrejme veľký úspech!

Wir haben in der Klasse II.D des Gymnasiums Šrobárová im Deutschunterricht über mehrere Wochen ein deutsches Jugendbuch gelesen und am internationalen Wettbewerb „Seitenweise“ von der ZfA teilgenommen. Die Sieger des Landesfinale reisen im Oktober für eine Woche zum internationalen Finale nach Leipzig. Es haben verschiedene Schulen aus der Slowakei teilgenommen.

Dieser Kreativwettbewerb möchte Freude am Lesen vermitteln und Neugierde auf aktuelle deutschsprachige Jugendliteratur wecken. Die Schüler haben in diesem Jahr das Buch „Weil“ von Martin Muser gelesen. Es ist ein sehr spannendes Buch. Die Schüler gestalteten dazu ein Lesetagebuch mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und im Anschluss ging es um die szenische, musikalische, künstlerische Umsetzung von Teilaspekten des Buches – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt: In der Klasse gab es zwei Schüler, die Standbilder entwickelt und mit diesen beim Landesfinale am 02.05.24 teilgenommen haben. Sie mussten auf Deutsch ihre Ideen und Interpretationen erläutern. Und auch wenn sie nicht gewonnen haben, haben alle Schüler viel Freude und Spaß beim Lesen ihres ersten deutschen Jugendbuches gehabt! Sie haben sehr viel gelernt und möchten weitere deutsche Bücher lesen — das ist natürlich ein sehr großer Erfolg!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT