Na konci marca, dňa , sa uskutočnilo Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Tradične sa táto súťaž konalo na Gymnáziu sv. Uršule v centre Bratislavy. Našu školu tento rok reprezentoval Michal Kostelník, z II.C triedy, ako víťaz krajského kola.

Po absolvovaní písomnej a ústnej časti nasledovalo slávnostné vyhodnotenie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na odovzdávaní boli prítomní veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie a zástupcovia Rakúskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko, riaditeľ NIVaMu.

Náš žiak M. Kostelník sa umiestnil na krásnom 4. mieste, zo súťaže si odnáša nielen veľa nových skúseností, vecných darčekov, ale aj možnosť stráviť dva týždne v krásnom dolnosaskom mestečku Hameln a týždeň v hlavnom meste SRN — Berlíne.

Mišovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších rokoch súťaže v nemeckom jazyku.

Fotogaléria — Celoslovenské kolo Olympiády v nemeckom jazyku