Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

Milí žiaci,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9:15 hod. v triedach Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, prostredníctvom školského rozhlasu.

(streda)

 • 8:30 – 9:00 — príchod žiakov priamo do tried cez dva vchody podľa rozpisu:
  • hlavný vchod (zo Šrobárovej ulice) pre triedy:
   • od 8:30 do 8:40 — 1.A, 1.B, 1.C,
   • od 8:40 do 8:50 — 1.D, 1.E, 2.A,
   • od 8:50 do 9:00 — 2.B, 3.B, 4.D,
  • vedľajší vchod (z Moyzesovej ulice) pre triedy:
   • od 8:30 do 8:40 — 2.C, 2.D, 2.E,
   • od 8:40 do 8:50 — 3.A, 3.C, 3.D,
   • od 8:50 do 9:00 — 4.A, 4.B, 4.C.
  • pri vstupe do školy je žiak povinný predložiť vyplnené dva dotazníky: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Tlačivá sú na stránke školy.
 • 9:15 — slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu
 • 9:30 — jedna triednická hodina
  (informácie o pokynoch pre žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, prihlasovanie žiakov na stravovanie v školskej jedálni).

(štvrtok)

 • 8:00 — žiaci 1. ročníka — prvá až piata vyučovacia hodina (do 12:30 hod.)
 • 8:00 — žiaci 2. ročníka — prvá až štvrtá vyučovacia hodina (do 11:35 hod.)
 • 8:50 — žiaci 3. ročníka — druhá až piata vyučovacia hodina (do 12:30 hod.)
 • 9:45 — žiaci 4. ročníka — tretia až šiesta vyučovacia hodina (do 13:25 hod.)
 • Triednické hodiny — práce v triedach, BOZP, PO, vnútorný poriadok školy pre žiakov, informácie.
 • Preberanie učebníc — prvý ročník:
  • 1.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 1.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 1.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 1.D — 4. vyučovacia hodina,
  • 1.E — 5. vyučovacia hodina.
 • Školská jedáleň v mimoriadnom režime — od 11:45 hod. do 14:45 hod. podľa rozpisu.

(piatok)

 • 9:45 — žiaci 1. ročníka — tretia až šiesta vyučovacia hodina (do 13:25 hod.)
 • 8:00 — žiaci 2. ročníka — prvá až piata vyučovacia hodina (do 12:30 hod.)
 • 8:00 — žiaci 3. a 4. ročníka — prvá až štvrtá vyučovacia hodina (do 11:35 hod.)
 • Triednické hodiny — práce v triedach, informovaný súhlas, aktualizácia osobných údajov, informácie.
 • Preberanie učebníc — druhý ročník:
  • 2.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 2.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 2.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 2.D — 4. vyučovacia hodina,
  • 2.E — 5. vyučovacia hodina.
 • Školská jedáleň v mimoriadnom režime — od 11:45 hod. do 14:45 hod. podľa rozpisu.

(pondelok)

 • Vyučovanie bude prebiehať v obmedzenom režime podľa rozvrhu vyučovacích hodín pre školský rok 2020/2021, ktorý bude zverejnený na informačnom portáli školy Edupage.
 • Preberanie učebníc — tretí ročník:
  • 3.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 3.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 3.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 3.D — 4. vyučovacia hodina.

(utorok)

 • Vyučovanie bude prebiehať v obmedzenom režime podľa rozvrhu vyučovacích hodín pre školský rok 2020/2021, ktorý bude zverejnený na informačnom portáli školy Edupage.
 • Preberanie učebníc — štvrtý ročník:
  • 4.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 4.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 4.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 4.D — 4. vyučovacia hodina.

V Košiciach, 25. augusta 2020
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy