Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

(pondelok)

 • 12:00 – 12:30 — 4. ročník (okrem žiakov, ktorí majú na 5-tej hodine seminár)
 • 12:40 – 13:10 — 3.A, 3.C, 3.D
 • 13:25 – 13:55 — 2.B, 2.C, 2.D
 • 13:55 – 14:25 — 2.A, 2.E, 3.B
 • 14:25 – 14:55 — 4. ročník (žiaci, ktorí majú na 5-tej hodine seminár), 4.C dsd skupina, 2.A RUJ skupina

(piatok)

 • 11:45 – 12:15 — 4.A, 4.B, 4.C
 • 12:15 – 12:45 — 4.D, 3.A, 3.B
 • 12:45 – 13:15 — 3.C, 3.D, 2.A
 • 13:15 – 13:45 — 2.B, 2.C, 2.D
 • 13:45 – 14:15 — 2.E, 1.A, 1.B
 • 14:15 – 14:45 — 1.C, 1.D, 1.E

(štvrtok)

 • 11:45 – 12:15 — 2.A, 2.B, 2.C
 • 12:15 – 12:45 — 2.D, 2.E, 1.A
 • 12:45 – 13:15 — 1.B, 1.C, 1.D
 • 13:15 – 13:45 — 1.E, 3.A, 3.B
 • 13:45 – 14:15 — 3.C, 3.D, 4.A
 • 14:15 – 14:45 — 4.B, 4.C, 4.D