Informácie MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 →

Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti — žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne:

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19:

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o používaní rúšok:

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie:

Rozhovor s MUDr. Prokopovou o opatreniach na začiatku školského roka 2020/2021:

vydané 18. augusta 2020 →

Infografika so základnými pravidlami:


Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie:

vydané 12. októbra 2020 →

  1. Zásady dištančného vzdelávania v 1. polroku školského roka 2020/2021

Organizácia a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021 (príchod do školy, preberanie učebníc, výdaj obedov):

  1. Harmonogram začiatku školského roka 2020/2021
  1. Harmonogram vydávania obedov — začiatok školského roka 2020/2021

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka:

aktualizované 26. augusta 2020 →

  1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (DOC — 47 kB)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o používaní rúšok:

aktualizované 14. septembra 2020 →

  1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 124 kB)

aktualizované 28. augusta 2020 →

  1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 120 kB)

vydané 3. júla 2020 →

  1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 111 kB)