Študentská kvapka krvi 2021

Tohtoročný 27. ročník kampane Študentskej kvapky krvi sa nesie v duchu piesne Zuzany Smatanovej — „Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom“. Posolstvom je povzbudiť pravidelných darcov aj prvodarcov podaním pomocnej ruky niekomu práve tým, že darujú krv. Ak poznáte niekoho, kto sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. Podajte mu ruku a najbližšie choďte darovať krv spolu.

Vzhľadom na danú situáciu sú mobilné odbery krvi zrušené. Krv je možné darovať iba na odberových pracoviskách. Na darovanie krvi je potrebné sa vopred objednať na presný dátum a čas, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

Kontakty na odberové pracoviská:

  • NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, Košice:
    • kontakt: 0910 833 191
    • odberové dni: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 07:00 do 14:00; utorok od 07:00 do 17:00
  • HTO Nemocnica Agel, Vstupný areál USS, Košice-Šaca:
    • kontakt: 055/723 47 73; 055/723 42 71
    • odberové dni: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 06:30 do 11:00

Usmernenie pre darcov krvi (PDF — 468 kB) →

Študentská kvapka krvi 2021 →