Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP, ktorý poskytuje maturitné vysvedčenie uznávané na Slovensku aj v zahraničí

Podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach nájdete tu →

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 31. mája 2024.

Prihlášku nájdete na tejto stránke →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB DP koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk