Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

 • Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 10 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 10 dní od objavenia sa prvých príznakov.
 • Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:
  1. kontaktujte prosím svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
  2. kontaktujte prosím všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácii a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie,
  3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ,
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.
 • Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:
  1. zostaňte v izolácii,
  2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
  3. požiadajte o vyšetrenie,
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.