Kritériá prijímacích skúšok boli zverejnené!

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 nájdete tu.