Information for the future applicants for the IB DP

Admission criteria to International Baccalaureate Diploma Programme at Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.

Transfer Exam for the school year 2023/2024

It is required to send the Application Form in a paper form to Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. The Application has to be sent till June 6-th, 2023.

You can find the transfer Exam here →

You can find the Application form here →

If you have any questions, please, contact the IB coordinator Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Zverejňujeme podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach.

Výberové konanie pre školský rok 2023/2024

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 6. júna 2023.

Podmienky výberového konania nájdete tu →

Prihlášku nájdete tu →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk