Harmonogram prijímacieho konania

Milí uchádzači, v dňoch 13. mája a 16. mája 2019 sa v prvom a druhom termíne konajú prijímacie skúšky na našu školu zo SJL a MAT.

Podrobný harmonogram prijímacieho konania →