Milí uchádzači,

v dňoch 13. mája a 16. mája 2019 sa v prvom a druhom termíne konajú prijímacie skúšky na našu školu zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Harmonogram prijímacieho konania – 13. 5. 2019 a 16. 5. 2019
8:00 – 8:30 Prezentácia žiakov v aule (30 minút)
8:30 – 8:50 Presun do tried (20 minút)
8:50 – 9:00 Informácie o priebehu prijímacieho konania a pokyny ku skúške zo SJL (10 minút)
9:00 – 10:00 Skúška zo SJL (60 minút)
10:00 – 10:20 Prestávka (20 minút)
10:20 – 10:30 Pokyny ku skúške z MAT (10 minút)
10:30 – 11:30 Skúška z MAT (60 minút)

 

Najneskôr do 2 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1. kola riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok na školskej webovej stránke a na vrátnici v priestoroch školy.