Esejistická súťaž pre stredoškolákov

Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Katedra bioetiky UNESCO vyhlasuje esejistickú súťaž pre stredoškolákov na tému Pravda a lož na internete.

Viac informácií o súťaži (PDF — 119 kB) →

Plagát s informáciami o súťaži →