Vedeli ste, že na výrobu 1 kg čierneho čaju sa spotrebuje vyše 8800 litrov vody?

Vedeli ste, že svet od roku 1990 stratil 420 miliónov hektárov lesa?

V mesiaci marec si každoročne pripomíname Svetový deň lesov a vody. Tieto dni sú určené na oslavu a zvyšovanie povedomia o význame všetkých typov lesných ekosystémov, ako aj možnosti poukázať na problémy súvisiace s vodou.

Tentokrát sme tieto dni na našej škole spojili aj s Dňom separácie a recyklácie, kde si žiaci v rámci PBL výzvy pripravili na školskom dvore aktivity, ktorými upozorňujú na dôležitosť separácie rôznych typov materiálov.

Tradične sme tento deň ukončili spoločnou fotkou, ktorá sa niesla v duchu zelenej a modrej farby. Ďakujeme!

Fotogaléria — Zeleno-modrý deň na Šrobárke