Nadšenie pre dobrovoľníctvo a pomoc druhým je vždy dôvodom na oslavu. A práve takou príležitosťou bola aj zbierka na podporu Dňa narcisov, ktorá sa konala dňa . Dňom narcisov sa každoročne pripomína boj proti rakovine. Symbolom tohto dňa je narcis — kvet života a nádeje. Naši žiaci aj tohto roku vyrazili s pokladničkami do ulíc a prispeli k podpore tých, ktorí to najviac potrebujú. Malé gestá lásky a solidarity majú veľký význam pre tých, ktorí bojujú s rakovinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Fotogaléria — Deň narcisov 2024