Masterclasses sú vzdelávacie podujatia, ktoré umožňujú študentom získať hlbšie poznatky a skúsenosti od odborníkov v danej oblasti. Naši vybraní žiaci sa zúčastnili Masterclasses — Hands on particle physics 2024 v Košiciach.

Bola to skvelá udalosť, ktorá im otvorila dvere do sveta fyziky častíc. Mali možnosť nahliadnuť do tajomného sveta elementárnych častíc prostredníctvom prednášok pod vedením odborníkov z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ. V rámci praktických cvičení sa dozvedeli ako fungujú detektory, aké sú záznamy z experimentov a ako sa analyzujú získané údaje. Stali sa tak na chvíľu „jadrovými fyzikmi, ktorí sa snažia rozlúštiť kód vesmíru“. Pri videokonferenčnej časti sa mohli dozvedieť ako si s podobnými reálnymi dátami poradili ich rovesníci v iných kútoch sveta. Získané vedomosti a zážitky ich v mnohých oblastiach obohatili a tiež utvrdili v tom, že sa oplatí ísť na exkurziu do CERN-u, ktorá ich čaká už o pár mesiacov.

Fotogaléria — Vzdelávacie podujatie Masterclasses v Košiciach