Výsledky volieb do Rady školy

Volebná komisia po vykonaní volieb v jednotlivých triedach spočítala hlasy. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach skončila s nasledovným výsledkom:

  • Ing. Kyselová Michaela (1.D) — 241 hlasov
  • Ing. Turyová Mária (2.D) — 220 hlasov
  • Ing. Oroszová Juliana (1.E) — 215 hlasov

Do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach boli zvolené na základe najvyššieho počtu hlasov Ing. Kyselová Michaela (1.D) a Ing. Turyová Mária (2.D).