Milí žiaci, ďakujeme veľmi pekne každému, kto sa zapojil do fotosúťaže. Porota — predmetová komisia FYZ hodnotila originalitu fotky a najlepšie zachytenie fyzikálneho javu. Víťazné fotografie sú nasledovné:

A. Aurora borealis — autor Peter Čisárik (4.B),

B. Interferencia a geometria bublín — autorka Barbora Košarová (1.D),

C. Odparovanie — autorka Ela Hajurková (3.A).

Najviac študentských hlasov (12 z 52) získala fotografia — blesk, ktorej autorom je Leo Gallovič z 3.E. Špeciálnou cenou je poukážka do PantaRhei, ktorú venovalo OZ Rodičia a priatelia školy. Blahoželáme!

Fotogaléria — Vyhodnotenie fotosúťaže „Fyzika v každodennom živote“