Vyhlásenie volieb členov do Žiackej školskej rady

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady vyhlasuje doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v utorok dňa 15. júna 2021 o 8:00.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do nedele 30. mája 2021 23:59.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Žiackej školskej rady →