Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach a Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY

vyhlasujú verejnú zbierku

na zhotovenie pamätnej tabule venovanej nášmu významnému absolventovi Jozefovi Urbanovi.

Milí absolventi a sympatizanti Šrobárky, finančnú čiastku môžete poslať na účet:
SK13 5600 0000 0004 0998 5001 (Prima banka, Košice).

Ďakujeme!