UPJŠ — deň otvorených dverí

Milí študenti,

deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa bude konať 21. októbra 2022 od 9:00 hod. na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Informácie o programe DOD →