Termín PS

Termín písomnej prijímacej skúšky je nasledovný:

  • — 1. termín prijímacej skúšky,
  • — 2. termín prijímacej skúšky.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 je .

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).