Súťaž v tvorbe webstránok

Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach pripravilo v partnerstve s NESS KDC Košice a Košickým samosprávnym krajom pripravuje pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 5. ročník súťaže v tvorbe webových stránok s využitím moderných technológií na tému: „Kolonizácia Marsu“.

Registrácia žiakov je možná do 31. marca 2019. Súťažiaci sa budú môcť zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude uverejnený na web stránke SPŠ elektrotechnickej od 18. marca 2019, následne budú všetci súťažiaci informovaní emailom o platnej registrácii. Termín súťaže je od 1. do 30. apríla 2019.

Viac informácií o súťaži →