Súťaž krátkych študentských filmov

Milí žiaci, každoročný filmový festival o ľudských právach This human world na Slovensku opäť organizuje Súťaž krátkych študentských filmov o ľudských právach. Témou tohtoročnej súťaže je výzva: „Postavme sa za našu planétu“.

Súťažné filmové príspevky môžu zaslať jednotlivci alebo celé triedy. Dĺžka filmového príspevku nesmie presiahnuť 3 minúty.

Viac informácií o súťaži →