Od 11. do 16. decembra 2022 sa 20 žiakov tretieho a štvrtého ročníka (DSD-skupina) zúčastnilo projektu Schnupperbesuch v Spolkovej republike Nemecko. Projekt bol čiastočne hradený z grantu od nadácie BayBIDS — Bayerische Betreuungsinitiative. Programom bola návšteva niektorých vysokých škôl a univerzít v Bavorsku (LMU v Mníchove, OTH a UNI v Regensburgu). Žiaci tu boli informovaní o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, spoločenskom a športovom živote školy a prezreli si aj vysokoškolské priestory.

Dôležitým predpokladom na štúdium v Nemecku je ovládanie jazyka minimálne na úrovni B2. Jedným z uznávaných certifikátov na preukázanie jazykových znalostí je Sprachdiplom II (B2/C1), ktorý si môžu žiaci počas štúdia na Šrobárke urobiť. Pre našich žiakov boli získané informácie veľmi užitočné a určite im pomôžu pri rozhodovaní sa o budúcej vysokej škole.

V programe nechýbala ani kultúrno-historická prehliadka Mníchova a Regensburgu a návšteva nádherných vianočných trhov s množstvom dobrôt a atrakcií.

Fotogaléria — Študuj v Nemecku!