Po historických potulkách Alžbetinou ulicou sa denník Košice:Dnes presunul na Šrobárovu, ktorá vznikla jej predĺžením smerom na západ. Tu na ploche bývalej Dolnej a Strednej vonkajšej promenády postavili v rokoch 1895 – 1903 budovu školy a honosný palác súdnej administratívy.

Článok — Gymnázium Šrobárka bolo spočiatku vyššou dievčenskou školou