Vážení rodičia prvákov,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2021 podľa harmonogramu.

Základnou podmienkou prítomnosti rodičov v škole je odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Rozpis ZR pre 1. ročník (9. september 2021 — štvrtok):

Hlavný vchod zo Šrobárovej ulice
Trieda Čas Vstup Učebňa
1.A — RNDr. Baranová, PhD. 16:30 — 17:00 hod. Vstup o 16:20 hod. Učebňa č. 85 (4.D)
1.B — Mgr. Bugorčíková 16:40 — 17:10 hod. Vstup o 16:30 hod. Učebňa č. 10 (2.B)
1.C — Mgr. Šolcová 16:50 — 17:20 hod. Vstup o 16:40 hod. Učebňa č. 88 (1.C)
1.D — Mgr. Oravcová 17:00 — 17:30 hod. Vstup o 16:50 hod. Učebňa č. 7 (3.B)
1.E — RNDr. Semešiová 17:10 — 17:40 hod. Vstup o 17:00 hod. Učebňa č. 90 (1.E)

Plán budovy školy (šk. rok 2021/2022):