Riaditeľské voľno

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1 oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom 4-ročného vzdelávacieho programu dňa (štvrtok) a (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.