V spolupráci s Katedrou germanistiky na Filozofickej fakulte UPJŠ zorganizovala PK NEJ pre žiakov základných škôl otvorenú hodinu NEJ, zameranú na moderné vyučovacie metódy a aktivity, prostredníctvom ktorých možno rozvíjať jazykové kompetencie a rozšíriť krajinovedné znalosti.

Fotogaléria — Otvorená hodina nemeckého jazyka pre základné školy

Video — Národnostný magazín RTVS