sa trojčlenné družstvo našej školy v zložení Dávid Kristián Kremler (3.A), Patrik Mátyás (3.C) a Vladimír Kundracík (3.C) zúčastnilo regionálneho kola súťaže o Európskej únii Mladý Európan. V silnej konkurencii sa umiestnili na treťom mieste. K výsledku chlapcom blahoželáme.