Košice, . Výzvu, ktorú sa študenti dozvedeli až na mieste konania súťaže, riešilo naživo 120 študentov, v zmiešaných tímoch, v rámci Re-power Live Campu v Košiciach a takmer 100 študentov online v rámci Re-power Virtual Campu.

Študenti riešili návrh projektu, ktorý by zvyšoval životnú úroveň na Slovensku, v snahe zmierniť odliv ľudí do zahraničia. Študenti predstavili riešenia zamerané na podporu podnikania mladých ľudí, ale aj program pre podporu kultúrneho rozvoja mladých umelcov či jednoduchšie sprístupnenie kvalitnejších stáži pre študentov. Víťaznými nápadmi bola pomoc mladým ľuďom osamostatniť sa prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, ale aj mentoringový program pre rozvoj podnikateľskej gramotnosti, či podpora lokálnych podnikateľov. V obmedzenom časovom limite troch hodín bolo ich úlohou predstaviť svoje riešenie odbornej porote. Súťaž tak rozvíjala širokú paletu ich zručností, akými sú tímová práca, iniciatíva, komunikácia, vynaliezavosť či tvorivosť. Súťaž sa realizovala v rámci projektu Re-power Your Future, s podporou UniCredit Foundation. Podieľalo sa na nej viac ako 30 odborníkov — dobrovoľníkov z praxe, vrátane manažérov z radov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky.

Našu školu reprezentovali Erik Seman a Dominik Mikula z 3.A a Adam Lauff, Matej Dióssy a Lukáš Džadžovský z 3.B. Lukášovi Džadžovskému sa podarilo so svojim tímom umiestniť na neuveriteľnom 1. mieste, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Fotogaléria — Súťaž Re-power Camp