Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.