Pozvánka na rodičovské združenie (online)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 13. januára 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Teams.