Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. online.

Triedne aktívy budú realizované dištančne prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.