V druhý februárový deň sa na našej škole konala prednáška o protidrogovej prevencii s kpt. Mgr. Denisou Babiarovou z oddelenia skupiny prevencie VO OR PZ Košice a s kpt. Ing. Slavomírom Sotákom z OO PZ Košice Staré mesto Žiaci 3. ročníka boli oboznámení s tým, aký vplyv majú drogy na psychiku a ako sa im vyhnúť. K dispozícii mali skutočné vzorky návykových látok používané výhradne na vzdelávacie účely a fotky prípadov z každodenných vyšetrovaní.

Je potrebné, aby sa na školách šírila osveta o veciach, ktoré môžu mať dopad na celú našu budúcnosť.

Fotogaléria — Povedzme drogám nie