Deutsches Sprachdiplom je medzinárodný certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň ovládania nemeckého jazyka u cudzincov. Tento certifikát je uznávaný na celom svete.

Skúška sa skladá z dvoch častí. Písomná časť sa zameriava na čítanie, písanie a porozumenie textu, ústna zase na komunikáciu. Úlohy sú navrhnuté tak, aby testovali schopnosť študentov komunikovať a porozumieť nemeckému jazyku v rôznych kontextoch.

22 našich žiakov skúšku DSD1 po náročnej príprave v tomto roku absolvovalo a veríme, že budú úspešní a obdržia certifikát, ktorý potvrdzuje ich jazykové schopnosti a otvorí im dvere k mnohým príležitostiam.

Fotogaléria — Skúšky DSD 1