Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľstvo Gymnázia Šrobárova 1 oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 5. apríla 2019 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.