Oznam pre budúcich prvákov — Edupage

Milí žiaci prvého ročníka,

poslali sme Vám prihlasovacie údaje na Edupage, kde nájdete svoje zaradenie do tried.

Pre ľahšiu orientáciu v prvý deň na Šrobárke prikladáme plán budovy školy.

Plán budovy školy (šk. rok 2020/2021) →

Triedny zoznam (šk. rok 2020/2021) →