Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30. októbra 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup osôb do vnútorných i vonkajších priestorov Gymnázia, Šrobárova 1, Košice.

Viac informácií o opatrení →