Otvorená hodina nemeckého jazyka

Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka základných škôl na Otvorenú hodinu nemeckého jazyka dňa 19. decembra 2018 o 10:50 v aule školy.

Pozvánka na udalosť →