Organizácia vyučovania počas prijímacích skúšok 2019
Dátum Ročník Trieda/zraz/aktivita
Pondelok 13.5.2019 1. ročník I.A,B,C,D 9:00 EÚC
Zraz: štadión Lokomotívy
9:00 – 13:00 (13:30)
2. ročník II.A,B,C,D 9:00 Plazy
Zraz: telocvičňa
9:00 – 11:00
3. ročník III.A   Riaditeľské voľno za výhru v zbere papiera
III.B 9:00 10 žiakov riaditeľské voľno za účasť na besede
Zvyšok triedy — turistika s 1. ročníkom
III.C,D 8:00 Finančná gramotnosť
Miestnosť OU3 a III.D
8:00 – 13:25
4. ročník IV.A,B,C,D   Študijné voľno
Utorok 14.5.2019 Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu
Streda 15.5.2019 Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu
Štvrtok 16.5.2019 1. ročník I.A 9:00 Hasiči
Zraz: Požiarnická 4
9:00 – 10:00
I.B 10:00 Hasiči
Zraz: Požiarnická 4
10:00 – 11:00
I.C,D 9:00 Prednáška
Zraz: FMMR TUKE
9:00 – 10:30
2. ročník II.A,B,C,D 9:00 EÚC
Zraz: konečná MHD č. 19 (KVP, kláštor)
9:00 – 13:00 (13:30)
3. ročník III.A,B 9:00 Exkurzia
Zraz: hlavná budova TUKE, Letná 9
9:00 – 10:30
III.C,D 8:00 Finančná gramotnosť
Miestnosť OU3 a III.D
8:00 – 13:25
4. ročník IV.A,B,C,D   Študijné voľno
Piatok 17.5.2019 1. – 3. ročník Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu
10:50 rozlúčka so štvrtákmi
3. ročník a II.A a II.B končia vyučovanie 5. hodinou
1. ročník, II.C a II.D končia vyučovanie 6. hodinou
4. ročník Vyučovanie začína 3. hodinou – triednická hodina
10:50 rozlúčka so štvrtákmi