Olympiáda kritického myslenia je súťaž Slovenskej debatnej asociácie, ktorá rozvíja kritické myslenie a mediálnu gramotnosť študentstva stredných škôl. Spomedzi viacerých úspešných riešiteľov krajského kola tejto olympiády sa najlepšie umiestnili študentky Olívia Jánošíková (IB DP1) na 5. mieste a Veronika Benková (2.B) na 9. mieste. Blahoželáme!