Dňa bola v budove našej školy slávnostne odhalená pamätná tabuľa Jozefa Psotku, významného horolezca a absolventa Gymnázia Šrobárova 1. Na tomto slávnostnom akte sme mali česť privítať významných hostí — pani profesorku Evu Mátheovú, sestru Jozefa Psotku, JUDr. Henrietu Pagáčovú, prednostku mestskej časti Košice-Juh, jeho spolužiakov a spolulezcov, ako aj iných zaujímavých hostí.

Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule sa v aule školy konala prezentácia o živote Jozefa Psotku, ktorú zaujímavo odprezentovala jeho sestra, pani Mátheová. Hostia a žiaci našej školy mali takto možnosť dozvedieť sa o tejto osobnosti z prvej ruky. O pútavý príhovor o živote Juzeka sa postaral aj jeho spolužiak a spolulezec, Mgr. Alexander Fotul. Pripomenul našim žiakom zásady a hodnoty, ktoré Jozef Psotka vyznával a vyjadril radosť nad tým, že sa na Šrobárke nezabudlo na túto významnú osobnosť slovenského a svetového horolezectva. Jozef „Juzek“ Psotka bol vo svojej dobe najstarším človekom, ktorý stál na vrchole Mount Everestu bez doplnkového kyslíka. Jeho meno vzbudzovalo ľudský i profesionálny rešpekt doma aj v zahraničí. Bol nenápadný, obetavý, skromný a cnostný človek. Jeho hodnotami bola solidarita, empatia a priateľstvo.

Fotogaléria — Odhalenie pamätnej tabule Jozefa Psotku

Video — Pamätná tabuľa horolezcovi Jozefovi Psotkovi

Článok — Pamätná tabuľa horolezcovi Jozefovi Psotkovi

Článok — Juzek Psotka sa zo svojho najvyššieho vrcholu už nevrátil