Pri príležitosti Dňa učiteľov sa vo výstavnej sieni Východoslovenského múzea konalo slávnostné ocenenie výnimočných pedagógov Košického kraja. Ocenenie si z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku prevzalo 25 učiteľov rozmanitých škôl. Jednou z vyznamenaných bola aj RNDr. Dagmar Klímová, ktorá patrí k najdlhšie pôsobiacim pedagógom na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach. Za jej kvalitnú a obetavú prácu učiteľky a zástupkyne riaditeľky školy ďakujeme a k významnému oceneniu srdečne gratulujeme.

Fotogaléria — Ocenenie ku dňu učiteľov pre pani zástupkyňu RNDr. Dagmar Klimovú

Fotogaléria — Deň učiteľov na Šrobárke 2024